Roden-Norg
IVN
woensdag06feb2019

Stukken jaarverslag 2018

Agenda Jaarvergadering 2019
Op 21 februari 2019 om 19:30uur Café Zwanenveld.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Penningmeester
    a. Jaarverslag 2018
    b. Begroting 2019
4. Verslag 2018 kascommissie + verkiezing kascommissie 2019
5. Jaarverslag 2018 Werkgroepen
6. Bestuurlijke zaken
    a. Brinkhof
    b. Samenvoeging IVN Roden
    c. Stemming voor samenvoeging IVN Roden
7. Goedkeuring jaarprogramma 2019
8. Jubilarissen
9. Rondvraag
10. Sluiting. 
Om 20:30 uur een lezing met mooie foto’s van Andé Brasse.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 IVN Norg