Werkgroep onderhoud natuurgebied Borkeld

                                   

De werkgroep Onderhoud Natuurgebied Borkeld valt NIET onder het IVN, maar rechtsstreeks onder Staasbosbeheer. Reden om het toch op onze site te vermelden is dat de meeste leden lid zijn van het IVN. De groep houdt zich vooral bezig met het onderhoud van de heidevelden van de Borkeld, een natuurgebied van 600 ha gelegen ten zuiden van de A1 in Twente.

Vooral de opslag van de grove den en de berk wordt verwijderd. De heide en de daarbij behorende bijzondere vegetatie krijgen daardoor meer kans om zich uit te breiden.

De werkzaamheden worden in overleg en onder toezicht van Staatsbosbeheer uitgevoerd vanaf half september tot het begin van het broedseizoen (half maart) op de dinsdagmiddag.

De groep bestaat op dit moment uit 11 vrijwilligers.

Coördinator: Pierre Saraber
Telefoon: 0548 545732 of 06 81404731
Emailadres:   sarab001@ziggo.nl

De werkgroep wordt ondersteund door:                                                     
IVN  afd.Rijssen-Enter
Secretariaat: Dhr. J. Kamperman  
Emailadres: ivn.rijssenenter@gmail.com  

Staatsbosbeheer
Boswachter Ine Nijveld                                                                                           Emailadres: i.nijveld@staatsbosbeheer.nl