Over Rijssen Enter

De plaatselijke afdeling bestaat al meer dan 40 jaar.
Momenteel zijn er ongeveer 90 leden en donateurs, waaronder een aantal scholen, aangesloten bij onze afdeling.
Het werkgebied van onze afdeling is voornamelijk Rijssen en Enter plus de buitengebieden.
Soms wordt er ook gewerkt in andere gebieden die vallen binnen het gebied van de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten.
Onze afdeling werkt ook samen met andere natuur- en landschapsverenigingen.      

De afdeling wordt geleid door een eigen (plaatselijk) bestuur.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wim Baan, voorzitter
Joop Kamperman, secretaris
Henk Ligterink, penningmeester
Wim van Wingerden, lid Educatie
Kees Wolffenbuttel, lid

De plaatselijke activiteiten bestaan o.a. uit:

  • Excursies onder leiding van gidsen.
  • Lezingen en tentoonstellingen.
  • Voorlichting over natuur- en milieuzaken.
  • Het maken van fiets- en wandelroutes.
  • Landschapsonderhoud.
  • Inrichting ecologische structuren.
  • Nestkastcontrole
  • Educatieve wandelingen.
  • Uitgifte afdelingsblad “Nieuwsbrief”

Onze afdeling heeft verschillende werkgroepen die met elkaar in verbinding staan door een eigen bestuur. De werkgroepen zijn met verschillende continue activiteiten bezig en organiseren bijvoorbeeld ook wandelingen of excursies voor belangstellenden.

Wilt u lid worden? Van harte welkom!
Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat:
ivn.rijssenenter@gmail.com