Rijssen Enter
Natuur in de Buurt
maandag15feb2021

Werkzaamheden de Borkeld

In de laatste eeuw zijn de heidevelden op de Borkeld door meststoffen en stikstof uit de lucht steeds meer dichtgegroeid met bos en ook verdroogd. Hierdoor is het leefgebied van bijzondere planten en dieren op deze plek aangetast, zoals jeneverbessen en hagedissen.

leemkuilen

Daarom werken we een het versterken en uitbreiden van de heide. Opslag wordt verwijderd en ook delen van bos zijn gekapt. We maken de Borkeld ook groter door landbouwgrond aan te kopen en die in te richten als schrale graslanden.

Herstel van het Elsernerveen in het centrale deel van de Borkeld is niet mogelijk. Daarom wordt het veen afgegraven voor bijzondere, vochtige heidevegetatie. Om jonge jeneverbessen, een zeldzaamheid, hier weer een kans te geven, houden koeien en schapen de vegetatie kort.

leemkuilen

Bij de Leemkuilen verwijderden wij een deel van het bos, om zo het heidelandschap te vergroten. Dit is goed voor de ontwikkeling van de heischrale vegetatie en de droge heide.

Daarnaast zetten we de schaapskudde extra in om de structuur van de heide gevarieerder te maken. Om het afgraven van het Elsenerveen mogelijk te maken, stellen wij een Milieu Effect Rapportage (MER) op.

LeemkuilenIn het beheerplan staat meer informatie over wat wij doen.

Onderstaand kunt u de flyer downloaden.

Borkeld