IVN en de windturbines

IVN en de windturbines

Rijssen Enter 14 mei 2021

Het IVN, afd Rijssen – Enter heeft een brief naar het collega van B&W en de raadsleden gestuurd met de volgende inhoud:

Uiteraard heeft het IVN, afd Rijssen – Enter, kennis genomen van uw voornemen om in onze gemeente een 10-tal windturbines te plaatsen.

Als IVN, want de N staat voor Natuur, hebben we de nodige bedenkingen tegen plaatsing van deze windturbines.

Omdat de natuur niet voor zichzelf kan spreken, zijn wij als natuurorganisatie verplicht om namens haar te spreken.

We hebben dan ook met veel aandacht het overzicht bekeken met daarop de mogelijk locaties waar deze turbines geplaatst zouden kunnen worden.

Mocht de beslissing, hoe vervelend dan ook voor menig bewoner, toch doorgang vinden, dan zal de plaatsing dienen te geschieden op die plekken waar de natuur niet wordt geschaad.
Als voorbeeld moge dienen het prachtige natuurgebied Overtoom/Middelveen, u weet wel, daar waar de Katoendijk, in de volksmond het Kastanjelaantje, dwars door heen loopt.

In dit gebied zijn de afgelopen jaren circa 169 soorten vogels waargenomen en mag dus worden aangemerkt als een natuurgebied met een bijzondere hoge natuurwaarde.

Wij verwachten van u als bestuurders, en tevens opdrachtgever, bij aanwijzingen van locaties hier terdege rekening mee te houden.

Verder zullen wij nauwgezet uw beslissingen in deze volgen en zijn wij bereid te allen tijde het gesprek met u aan te gaan.

 

Deel deze pagina