Verslag van het vogelspotten in Meinerswijk op zondag 4 november 2018

Op de koude zondagmorgen van 4 november, staan 20 tot 25 mensen klaar op de parkeerplaats bij De Steenen Camer, om onder leiding van Ben Brouwer Meinerswijk in te duiken, om vogels te gaan spotten.

Heel veel vogels werden gespot van allerlei pluimage; zangvogels, watervogels, roofvogels.

Dank zij de telescopen die verschillende vogelaars mee hadden genomen konden we de vele kleurige vogels goed zien. We zagen koperwieken (roodachtige flanken, duidelijke witte oogstreep), kramsvogels (grijze kop, gevlekte borst) vinken, lijsters (zanglijster en grote lijster) een grote bonte specht (een vrouwtje want geen rode vlek in de nek) en grote groepen putters, groenlingen en roodborstjes die zicht te goed deden aan de vele bessen en onkruidzaden. Ook werd een enkele witte kwikstaart gespot.

Aan watervogels zagen we onder andere zilverreigers, blauwe reigers, een enkele zwaan, aalscholvers, kuifeenden, grauwe ganzen, nijlganzen en natuurlijk wilde eenden.

We zagen een groepje fazantenmannetjes en een groepje fazantenhennen; in de winter trekken deze van elkaar gescheiden op.

Verschillende buizerds zijn gezien, waaronder een lichtgekleurde. Over een andere roofvogel die is gespot ontstond er wat discussie; is het een smelleken of een valk ? Waarschijnlijk de laatste.

Verder waren er natuurlijk mussen, eksters, kraaien en spreeuwen; maar in het zonnige ochtendlicht zijn ook deze algemene vogels prachtig.

Na een struinwandeling van zo’n twee uur door dit afwisselende uiterwaarden park langs de Rijn, ging iedereen tevreden, met dank aan Ben, naar huis; veel gezien!

Ans Blom

Vogelspotten Meinerswijk