Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Op 14 januari 2018 is de nieuwjaarsbijeenkomst van IVN RijnWaal gehouden in het dijkmagazijn in Arnhem/Driel.

dijkmagazijn in Arnhem/Driel.

De bijeenkomst is bezocht door circa 20 leden.

Bij de ontvangst werd koffie met koek geserveerd waarna er een wandeling door het kort daarvoor overstroomde Meinerswijk was georganiseerd. Gelukkig was het water alweer gedeeltelijk verdwenen en was een deel van het gebied toegankelijk. Ook het weer werkte mee.

Eimerswijk

Na de wandelling werd bij terugkomst een drankje genuttigd en door de voorzitter, Judith Janszen, de nieuwjaarswens uitgesproken. Zij citeerde daarbij de tekst “wij zoeken niet naar een breder ík maar naar een groter wij‘ uit de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander.

Deze uitspraak geldt evenzeer voor onze verbondenheid met de aarde waarbij wij ons geen onverschilligheid meer kunnen permitteren. Als IVN kunnen wij daar door educatie en vrijwilligerswerk ons steentje aan bijdragen.

Al met al een geslaagde bijeenkomst in een bijzondere locatie.

De foto’s zijn te bekijken op:

https://1drv.ms/f/s!AjKqWBNkzjTRgoIk1e6VOuAgjTtnUg


IVN Rijnwaal nieuwjaarsbijeenkomst