Verslag lopen langs De Linge op 27 mei 2018

Het is een zonovergoten warme ochtend als we langs de beschaduwde oever lopen van de Linge. In het eerste stuk komen we maar niet veel verder, want het is direct prijs, met de sierlijke weidebeekjuffer, de voor-het-milieu schadelijke verspreidbladige waterpest, de lidrus, de zeldzame aardaker, en de grote egelskop. Bovendien staan er zo veel soorten om te bewonderen in een klein stukje!

 Helaas is de waterranonkel gesneuveld dit jaar, maar de gele lis (iris) staat hier best veel in bloei. We bewonderen hoe de hommel de eerste dag naar het stuifmeel geleid wordt en de volgende dag pas de nectar kan bereiken en dan langs de stempel schuurt. Wat betreft de lis heeft de hommel dan zijn functie vervuld en voor het nageslacht van de gele lis gezorgd. Het is duidelijk dat planten en insecten op elkaar afgestemd zijn en vaak niet zonder elkaar kunnen! Het vernuft van de natuur openbaart zich. Vooral als we zien hoe zo’n stuifmeelkorrel een pollenbuis vormt die alleen maar door het slot van de stempel mag, omdat hij de juiste chemische verbindingen heeft en zo naar de sluimerende zaadjes kan groeien om hier twee spermacellen achter te laten die samen een embryo  en endosperm (soort placenta) vormen.

Ben Cornelissen ziet er geen been in om behulpzaam te zijn bij het bemachtigen van een paar soorten die we dan ook onder de loep nemen.

Linge Wandeling 2Weidestreepzaad, zwart en echt knoopkruid, rolklaver, waterzuring oeverzegge, bonte wikke, vogelwikke en ringelwikke: het is er allemaal. Toch word je helemaal blij als je de daarbij behorende prachtige insecten ziet. Te weinig zijn het er overigens. Maar we zijn verrukt als we de mooie st. jansvlinder (zie foto) vinden, die Anja vakkundig voor ons vangt. Er is nog geen bloeiende st Janskruid, maar de vlinder lijkt zwart knoopkruid ook niet te versmaden.St Jans vlinder Daarnaast dart de St. jacobsvlinder rond het vermaledijde, maar toch mooie jacopskruiskruid. Prachtig om die roodgekleurde insecten zo vlak naast elkaar te zien. Maar blauwe platbuik libelles zijn er ook en een spin die zijn broedzorg toont.. Ook het blauwe icarus blauwtje zweeft langs.IcrusblauwtjeGlad walstro, margriet, rode klaver, gele morgenster, gele plomp, beemdkroon, prachtig kroonkruid.  Te veel om op te noemen. Toch jammer dat men net de eerste meter langs het fietspad bij de oever heeft weggemaaid! Hierdoor ontberen we de orchidee, de veldereprijs, hazenpootje en de fraaie bladvorm van de akkermelkdistel en de moesdistel die hier een week geleden nog stonden. Er blijft genoeg voor onze gading over, maar dat zijn wel bijzondere soorten en ze hebben geen kans gehad zich uit te zaaien. Een slechte zaak!

Een stukje verderop gaan vooral de vogels ons bezighouden, al had de visdief zich al  laten zien: Berg-, kuif- en krakeenden, zwanen, ooievaars in de lucht; een buizerd die een spreeuwen kolonie onveilig maakt. De lepelaar is hier ook vaak, maar niet vandaag. De karekiet laat zich regelmatig horen. Een zwarte stern vliegt ook langs.  Dan geeft de grote keizerlibelle samen met een vrouwtje ook nog een show. Wat kan hij hard vliegen en wat is hij toch groot. Als we dan ook nog de rietgors gehoord en gezien hebben is het al laat en zijn we net op tijd terug, om te voorkomen dat we natgeregend worden. We hebben allemaal genoten.

Met dank aan Onno Swart voor de schitterende foto’s!

Anja, Annelies en Alice