Verslag gidsenuitje IVN RijnWaal

Niet alleen omdat het zaterdag, 13 oktober, 2018, de 55ste  zomerdag van 2018 was, zal in de annalen van IVN RijnWaal deze dag memorabel zijn. Ook de groene oase, te midden waarvan het terras van de Thornse molen bij Persingen lag, is die dag gegrift in ons geheugen. lunch gidsenuitje 15 IVN leden troffen elkaar hier rond 11.30 aan een lange tafel, zo gepositioneerd dat we optimaal konden genieten van het weidse uitzicht op de stuwwal die onze horizon begrensde. Een uitzicht dat niet gehinderd werd door bebouwing en waarin we allemaal beschenen werden door een vriendelijk-warme zomerse herfstzon. Met koffie, thee en een uitgebreide lunch erbij waren de voorwaarden wel heel uitnodigend voor een ongedwongen samenzijn waar we veel met elkaar konden uitwisselen aan natuur en persoonlijke wederwaardigheden. Dat deden we dan ook volop met vele verhalen waarbij niemand zich geroepen voelde om op zijn/haar stoel te blijven zitten zodat iedereen elkaar wel zo’n beetje sprak.

gestreept nestzwammetje Ook een biologerend biologisch moment ontbrak niet. Daar zorgde Frans Mikx voor. Hij had een  uiterst bijzonder gestreept nestzwammetje meegebracht. Deze leeft als saprofyt op hout. In de nestjes bevinden zich zilvergrijze eitjes, d.w.z. sporenkapsels die t.z.t. door de regendruppels worden weggeslingerd. Ieder voor zich had wel even nodig om dit wonder te registreren.

Zo vlogen de uren voorbij tot  Jeroen Helmer, verhalen verteller, ons kwam ophalen voor een drie uur durende struintocht door de Millingerwaard.

Lees het hele verslag hier: verslag gidsenuitje RijnWaal 13 okt 2018

libel