Omzagen populieren in het Sprokkelbos van Lent

In het Sprokkelbos van Lent zijn 5jaar geleden alle populieren gekande-laberd. Dat wil zeggen van alle takken ontdaan ook de twee bomen die begroeid waren met Tonderzwam. Dit jaar werd besloten een van de twee met zwam begroeide bomen om veilighiedsredenen om te zagen.
Bij zijn val kruiste de stam het kweldijkje en knakte als een luciferhoutje in tweeën.
Daardoor konden we het binnenste van de stam goed bekijken en zagen we bij alle jaarringen 'witrot'. Dat wil zeggen dat de zwam de lignine van de boom had afgebroken. Ook zagen we diepe en ondiepe spechtengaten . De volgende dag hadden kinderen een diepgat opengebroken en kon je  onderaan de spechtengang de broedkamer zien. Ik wist niet dat die ongeveer zo groot als een jeneverfles waren.
F.M.

Populier gezaagd Populier geknakt
Schimmel in groeiringen Bovenstuk lignine aantasting
Van top naar voet Spechtingang en hamerkuiltje
Bovenin celulose aantasting Bovenin broedkamer van specht