IVN RijnWaal
Insecten
vrijdag14okt2016

Een leven in drie werelden

De  meeste hazelnoten van het landgoed Fikkersdries bij Driel hebben een gaatje in de bast. Dat hebben snuitkevers gedaan. In de lente boort de kever als de hazelnoot nog zacht is een gaatje met zijn lange snuit. De vrouwtjes kunnen wel 20 eitjes afzetten in de jonge hazelnoten, meestal per noot één eitje.
Na 8 tot 10 dagen kruipt uit het eitje een  larve die het binnenste van de hazelnoot opeet en uiteindelijk wel 15 mm groot wordt. Als de hazelnoot in de herfst uit de boom valt werkt de vette larve zich naar buiten door het gaatje in de hard geworden bast en graaft zich 10 tot 15 cm diep in de bodem. Daar brengt de larve de winter door en verpopt zich tot een volwassen hazelnootsnuitkever waarna in de lente de cyclus opnieuw begint. In Fikkersdries is dit proces al jaren lang aan de gang zodat  bijna alle hazelnoten een gaatje hebben en hazelnoot rapen weinig zin heeft.