Maneswaard en de Spees

Uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt, zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels.

Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.

In de wintermaanden zijn er veel wintergasten zoals kol, brand en Canadaganzen. Aan eenden verblijven er dan vaak nonnetjes, pijlstaarten. brilduikers en grote zaagbekken. Ook de ijsvogel is regelmatig aanwezig. In een oeverwand broeden oeverzwaluwen.

Rijnbandijk
4043 Opheusden