Bremerton

Bremerton is een natuurgebiedje in de Gemeente Overbetuwe, tussen Elst en Driel. 

Het Bremertonbos ligt aan de Hollanderbroekstraat. Deze naam verklapt al veel over de geschiedenis van het gebied. Het woord “broek” geeft aan dat het gebied van oudsher een moerassig gebied is. De klei is zo dicht dat het water er moeilijk weg zakt. Deze gebieden worden komgronden genoemd. Door het gebied te ontwateren werd het beter toegankelijk.

Het is een dichtbegroeid loofbos met kleine waterpartijen