Bosruiter en Kemphaan gespot in het Waterrijk bij Bergerden

De vogel-excursie van IVN RijnWaal op 7 mei in Het Waterrijk van Lingezegen bij Bergerden onder leiding van gidsen Ben en Hans Brouwer was zeer geslaagd.

Waakzaam (tureluur in het waterrijk)Onder druk gezang van de Veldleeuwerik en Tjiftjaf werden meer dan 32 vogelsoorten aangetroffen door 15 enthousiaste amateur vogelaars

Nog geen jaar na de inundatie van de landbouwgronden vertoonden zich hier Visdiefjes, Zwarte Stern, Dwergmeeuw en Wulp.

Het onderwater zetten van grote grasland-percelen blijkt bijzonder succesrijk en heeft een directe invloed gehad op de vogel fauna van dit gebied.

Gezien  zijn onder andere Rietgors, Paapje, Roodborsttapuit, Kleine Karekiet, Putter, Tureluur, Kluut, Oeverloper, Zomertaling, Krakeend, Kuifeend, Waterhoen, Scholekster, Graspieper, Zanglijster, Oeverloper,  Bergeend, Visdiefje, Bontbekplevier, Bosruiter, Zwarte Stern, Dwergmeeuw, Kemphaan, Wulp, Buizerd, Grauwe Kiekendief en Gele kwikstaart.

Kleine Plevier

Lekker ontbijtje (graspieper op het nieuwe natuurgebied bij het waterrijk)​​​​​​​

Vogelspotters