RijnWaal
Vogels
Op
zondag05mei201907:00

Vogelspotten te voet en op de fiets in het waterrijk en langs de Linge

Het Waterrijk is een prachtig natuurgebied deels recent aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden rondom. 

Het waterrijk valt onder het beheer van Staatsbosbeheer welke het gebied, na voltooiing, deels gaat inrichten voor vogels welke specifiek voorkomen in zogenaamd nat riet zoals roerdomp, waterral, grote karekiet, blauwborst en baardman. Ook is de kiekendief in dit gebied actief.

De fietstocht staat natuurlijk weer onder leiding van Ben Brouwer. Hij verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals de grutto, kluut, tureluur, gele en witte kwikstaart en kleine karekiet. Er is ook een goede kans om een lepelaar of grote zilverreiger te spotten. En natuurlijk een grote verscheidenheid aan eenden ganzen en andere watervogels.

Uw gids:
Ben Brouwer
tel: 06-53927477

Algemene informatie

zondag 5 mei 2019 - 07:00
Vogelspotten met Ben Brouwer
Locatie: 
Industrieterrein Bergerden
Viola 3
6681 RA Bemmel
Nederland
Extra Informatie: 

Het is een fietsexcursie, dus vergeet je fiets niet
Ook aan te bevelen wandelschoenen of laarzen en een verrekijker.
De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Google Maps image