IVN RijnWaal
Vogels
Op
zondag05mrt201708:30

Vogels spotten op de fiets in de Lentse en Bemmelse waarden

In de Lentse en Bemmelse waarden is, deels recentelijk, een prachtig natuurgebied aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water, op de dijken en de daar tussenliggende velden is voor vogels een rijk voedsel- en rustgebied.

De fietstocht staat onder leiding van Ben Brouwer die enthousiast over de vogelwereld kan vertellen. Deze IVN RijnWaal vogelaar verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals kievit, ringmus, heggemus, grutto en tureluur. En natuurlijk is er ook een goede kans om een buizerd of torenvalk te spotten.

Ben is voor deze fietsexcursie bereikbaar op 06 53927477

Torenvalk vrouwtje

De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Wandelschoenen of laarzen en een verrekijker zijn aanbevolen. 

 

Algemene informatie

zondag 5 maart 2017 - 08:30
Vogel Fiets Excursie
Locatie: 
Café Sprok
Waaldijk 9
6681 KJ Bemmel
Nederland
Extra Informatie: 

De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wandelschoenen of laarzen en een verrekijker zijn aanbevolen.

Google Maps image