RijnWaal
Natuur
Op
zondag19mei201911:00

Lopen langs de Linge

Langs de bermen bij de oever van de Linge is het al jaren goed toeven geweest. Ieder jaar mogen we hier genieten van bijvoorbeeld keizer libelles of blauwe weidebeek juffers die eitjes afzetten in het water. Een fraaie schijnbok, St. Jans vlinders en wilde bijtjes en hommels doen zich te goed aan een keur van prachtige bloemen, zoals de hier afgebeelde beemdkroon.

De tere schoonheid van deze niet alledaagse soorten moet je wel raken. Zullen ze er dit jaar nog zijn? Of zijn de bermen te vroeg gemaaid? Zingt de kleine karekiet in het riet? En hoeveel soorten watervogels kunnen we ontdekken? Waarom kunnen deze soorten hier gedijen en wat hebben de insecten, bloemen en vogels elkaar te bieden? Hoe vormen ze een levensgemeenschap?

We gaan het onderzoeken en op waarde schatten samen met natuurgidsen van IVN rijnwaal

Duur van de wandeltocht is ongeveer 2 uur

Uw gids:
Alice Kuijf 06 23337469

Algemene informatie

zondag 19 mei 2019 - 11:00
Lopen langs de Linge
Locatie: 
Scanabouw, vlakbij de splitsing Karstraat Linge fietspad net ten noorden van Bemmel
Nijverheidstraat 2
6851 EJ Huissen
Nederland
Extra Informatie: 

Goed schoeisel, kijker en eventueel een loep worden aanbevolen.
De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Contactpersoon: 
Alice Kuijf  06-2333 7469
Google Maps image