4 oktober 2015: Vogelstruintocht in de Oosterhoutsewaard

Het was meteen raak bij de nevengeul van de Waal. Rik ( 7) een natuurvorser in dop, wees ons op een Roodborsttapuit. Door de telelenzen van de gidsen Ben en Hans Brouwer zagen wij ook de tapuiten van paaltje verwisselen. Een stuk of zes  Ijsvogeltjes scheerden over het water en rondom de aangemeerde boten. Verderop vlogen uit de bloeiende distels honderden Puttertjes op en zagen we een vrouwtje Torenvalk uitrusten op de top van een boom. Op het water dobberden Smient, Fuut, Krakeend, Kuifeend en Wintertaling. Even later trokken zwermen Kieviten en rijen Kolganzen over.

In de holle solitaire Kraakwilg groeide een grote gele Zwavelzwam. 

Even verderop staken haarworteltjes uit de kale grond met op elk ‘’haartje’’ een zwart balletje en er naast enkele oranje bolletjes. Waarschijnlijk een ascomyceet (zakjes schimmel) waarvan de sporedrager (het ascocarp) bovenuit een grasworteltje steekt. Het was een leuke en leerzame tocht in een nieuw natuurgebied langs de Waal.