1 november 2015: Vogelspotten in de uiterwaarden bij Dodewaard

Terwijl een groot deel van Nederland in de mist gehuld was, was het in de uiterwaarden bij Dodewaard een prachtige heldere windstille herfstochtend.

In het begin van onze wandeling zagen we enkele Koperwieken en Kramsvogels. Helaas minder dan de aantallen die enkele dagen tevoren op deze plek gezien waren. Een groep kleurige puttertjes scharrelden op de grond  en wat jonge spreeuwen glinsterden in het vroege zonlicht.  Op het water in de kleiputten zagen we o.a. Slobeend, Kuifeend, Fuut, Smient, Krakeend en Tafeleend. Langs de oever stonden blauwe reigers en wat grote zilverreigers en bij de laatste kleiput schoten 2 ijsvogels over het water.

Net toen we bedachten dat we nog vrij weinig Kolganzen hadden gezien, kwamen ze met honderden vanaf een ander stukje van de uiterwaarden aanvliegen en streken voor onze ogen neer. 

In totaal zagen we zo'n 35 soorten vogels.