Natuurgidsenopleiding 2020

De opleiding is vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.

IVN Natuurgidsencursus 2020-2021, regio Westelijke Mijnstreek, iets voor jou?

De zeven IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek starten op 13 Januari 2020 met een opleiding voor IVN-Natuurgids. De IVN-Natuurgidsenopleiding (NGO) is er voor de natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met kennisoverdracht en natuurbeleving. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich actief willen inzetten als IVN-Natuurgids of als IVN-Vrijwilliger en hierdoor anderen willen inspireren op het gebied van natuurbeleving in de breedste zin van het woord. Naast enige basiskennis en vooral passie voor de natuur, is het tevens belangrijk dat je over digitale basisvaardigheden beschikt op het gebied van tekstverwerking, e-mail en internetgebruik. De IVN-NGO is een opleiding voor en door vrijwilligers!

Wat leer je?

Je doet in de Natuurgidsenopleiding vaardigheden op om groene activiteiten te organiseren en te begeleiden, zoals b.v. het opzetten en leiden van excursies, het ontwikkelen van wandelroutes, het werken met basisschoolleerlingen. Bijkomend voordeel is dat je je eigen regio goed leert kennen, met zijn eigen natuur- en cultuurhistorische kenmerken en waarden. Je doet kennis op over planten, dieren en andere levende organismen en de samenhang met hun omgeving. Ook leer je hoe je jouw enthousiasme en kennis op een laagdrempelige manier kunt overbrengen op anderen.

De opleiding bestaat uit 5 blokken waarbinnen theorie en praktijk met elkaar verweven zijn:

 1. Kennismaking en oriëntatie
 2. Ecologie en ecosystemen
 3. Planten (flora), bodem en water
 4. Dieren (fauna)
 5. Landschap

Door de hele opleiding heen wordt tevens veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid en aan het ontwikkelen van gidsvaardigheden en werkvormen.

BoswandelingThema’s en onderwerpen die in de cursus ook de revue passeren:

 • Natuur in bebouwde gebieden (woonomgeving, stadsnatuur)
 • Basis van het determineren van planten en dieren
 • Invloed van de mens
 • Veldtechnieken / inventarisatie technieken / kaarten lezen / GPS gebruik
 • Organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten

SlootjesdagenMet welke tijdsbesteding moet je rekening houden?

De opleiding duurt ca. 1,5 jaar en bestaat uit ca. 50 lesdelen waarvan ongeveer de helft praktijk/doe-lessen incl. excursies (zaterdagen), de andere helft bestaat uit theorielessen (1 keer in de twee weken, maandagavond). De opleiding loopt van januari 2020 tot juni 2021. De opleiding wordt afgerond met een praktijkopdracht. Je moet rekenen op een gemiddelde tijdinvestering van 6 uur per week (de vakanties uitgezonderd). Het is dus een intensieve cursus! Want, naast de lessen en excursies, wordt van je verwacht ook actief deel te nemen aan afdelingsactiviteiten (in stagevorm). De deelnemers ontvangen bij afronding een landelijk erkend diploma IVN-Natuurgids. Met dit diploma op zak, kunnen de IVN-Natuurgidsen bij hun IVN-afdeling met activiteiten aan de slag voor jong en oud.

Hierna volgen een aantal voorbeelden van activiteiten waaraan je als IVN-Natuurgids in afdelings- of samenwerkingsverband met andere instanties/verenigingen zou kunnen deelnemen:

 • Leiden van publiekswandelingen
 • Organiseren van excursies voor en met kinderen
 • Ondersteunen van praktisch biologie onderwijs op basisscholen
 • Inventarisatie van flora en fauna in doelgebieden
 • Organiseren van cursussen, gericht op een specifiek (natuur)thema
 • Adviseren in lokaal natuur- en milieubeleid
 • Ondersteunen van natuurbeschermingsactiviteiten
 • Uitzetten en (mede)onderhouden van natuurpaden
 • Bevordering samenwerking met andere IVN-afdelingen, andere natuurorganisaties en lokale overheden (Gemeenten, Waterschap, Natuurmonumenten, Bomenstichting, etc.)

IVN is dé verbinder van mens en natuur

Door jong en oud actief te laten ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is, wil IVN een natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen in heel Nederland organiseren projecten, campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten. Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving met respect voor de natuur en aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Dit doen we vanuit vier kernthema’s; Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid.

PaddenstoelenBen je geïnteresseerd en wil je meer weten?

De kosten voor de cursus bedragen €275,- exclusief IVN lidmaatschap.
Dit is inclusief de cursusmap en overige achtergrondmaterialen die tijdens de cursus worden uitgedeeld. Om deel te nemen aan de cursus moet je IVN lid zijn, de kosten hiervan zijn ca. € 24,- per jaar. Het landelijk IVN-blad Mens en Natuur, krijg je gedurende je lidmaatschap 4x per jaar toegestuurd.

Deze cursus is bedoeld voor de zeven samenwerkende IVN-afdelingen in de regio Westelijke Mijnstreek (zie logo) maar ook belangstellenden buiten deze regio kunnen zich aanmelden. Het maximum aantal cursisten bedraagt 25, bij meer inschrijvingen wordt de datum van inschrijving als criterium gehanteerd en hebben cursisten binnen de regio in principe voorrang.
Sluitingsdatum van de inschrijvingen is zaterdag 30 november 2019.

Wil je meer informatie?

Onderstaande contactpersonen staan je graag telefonisch te woord: