Informatie IVN, afdeling Raalte

Bestuur

Voorzitter: 
Jan Hendriks
Hendriks1949@kpnmail.nl
0572-354381

Secretaris:
Eduard Veldkamp
tentje13@gmail.com
06-15135706

Penningmeester:
André Houter
a.houter@kpnmail.nl
06-43133834

Ledenadministratie:
Grady Uyt de boogaardt
ledenadm-ivnraalte@outlook.com
06-40231576

Algemeen lid:
Gerda Lennips
gerdaenraymond@gmail.com
06-12401871

Sponsoren

 

Overig

Huishoudelijk reglement afdeling Raalte

Akte van statutenwijziging afdeling IVN Raalte