Peize
Vogels
vrijdag13apr2018

Oproep KERKUILEN vrijwilligers

OPROEP vrijwilligers kerkuilen

Waar zijn de helden zonder hoogtevrees? Onze werkgroep kerkuilen is op zoek naar vrijwilliger(s). Sinds 2017 staat de soort niet meer op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, het aantal broedparen was vorig jaar ca. 3000 broedparen. Ondanks dit mooie resultaat blijft het nodig om deze prachtige uilensoort te beschermen en hiervoor zijn nog steeds vrijwilligers nodig. De vrijwilligers zijn nodig bij het onderhoud van de nestkasten, het tellen van de jongen, het assisteren bij het ringen maar is ook de contactpersoon van de eigenaren van schuren en boerderijen die deze dieren de gastvrijheid bieden. Op dit moment zijn wij binnen het IVN Peize op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die dit prachtige werk wil voorzetten.

Heb je belangstelling neem dan contact op met een van de bestuurleden of met Ben Stellink, de huidige vrijwilliger

Note. foto van kerkuil is uit het boek; Roofvogels en Uilen van Noordwest-europa. Paul Böhre en Joris de Raedt