Peize
Vogels
Op
donderdag07apr202219:30

Ivn Roden/Norg meeting over scholekster

Met de scholeksters gaat het slecht en hun aantal neemt dramatisch af. Het broeden aan de kust en op de kwelders is niet altijd veilig.

Lezing door Bert Dijkstra uit Assen.

Bert Dijkstra is coördinator van de scholekster-telling in Drenthe en werkt bij Landschapsbeheer in dezelfde provincie. Door de klimaatverandering zijn er vaker overstromingen, waardoor nesten wegspoelen, en daarnaast is ook predatie sterk toegenomen. In de agrarische gebieden is het voor de scholekster eveneens slechter geworden. Het land wordt veel intensiever gebruikt, vaker gemaaid en ook daar is er predatie door vos, huiskat, bunzing, roofvogel en niet te vergeten, de ooievaar. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de scholekster zijn heil zoekt in steden en dorpen en daar gaat broeden op een plat dak. In de lezing zal deze trek naar het binnenland behandeld worden. Registratie van broedsels van Scholeksters in de dorpen en steden kan inzicht geven in de veranderende leefomstandigheden van de vogels, de gezondheid van de populatie en de aantallen dieren. Veranderingen in leefwijze die gepaard gaan met de veranderde habitat zullen belicht worden.

Locatie: 

De Deel (t/o de Catharinakerk)

Brink 2

9301JL Roden

Nederland

 

Voor niet IVN-leden wordt een kleine bijdrage op prijs gesteld (€2,00)

Algemene informatie

donderdag 7 april 2022 - 19:30
Locatie: 
De deel
Brink 2
9301JL Roden
Nederland
Google Maps image