Werkgroep Paddenstoelen

Ruim twee jaar zijn vijf paddenstoelenliefhebbers bezig met onderzoek naar paddenstoelen.Doel is hierover meer kennis te vergaren.Meestal worden op de vrijdagmiddag

tussen de vijftig en zeventig verschillende soorten paddenstoelen gevonden, waar onder ook zeldzame soorten die weinig in ons gebied voorkomen.

Soms is de groep door uitval van mensen te klein.Daarom zoeken we uitbreiding van onze groep. We beginnen meestal op de vrijdagmiddag om 14.00 uur.

Mensen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met M.Doek.tel.0516-432557 of doekm@home.nl