Ooststellingwerf
IVN
Op
maandag09mrt202019:30

Lezing "Terug naar Rottumerplaat" Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst

 

Lezing Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst over hun periode op Rottumerplaat in het voorjaar van 2019.

 

Door Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst

Locatie Buitencentrum Drents-Friese Wold, Appelscha VERPLAATST NAAR HOOLTEN KLINTE

BOSBERG 1         8426GJ Appelscha 

Tijd 19.30 uur

Opgave verplicht!

Info +opgave ivn.ooststellingwerf@gmail.com of www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf

Kosten leden gratis niet leden betalen €2,50

 

                       

Lezing Terug naar Rottumerplaat - Vogelwachtersdagboek
Rottumerplaat is een van de negen onbewoonde eilanden of zandplaten in de Waddenzee. Het
eiland is niet toegankelijk voor publiek en wordt in het broedseizoen bewaakt door twee
vogelwachters. In 2019 waren Aaldrik Pot (1973) en Nicolette Branderhorst (1975) de gelukkigen.
Voor hen ging met het vier maanden durend verblijf op Rottumerplaat een langgekoesterde wens in
vervulling.
Aaldrik en Nicolette geven in hun vogelwachtersdagboek Terug naar Rottumerplaat in woord en
beeld een intieme blik op het dagelijkse leven op een onbewoond eiland. Hun dagelijkse werk
bestaat vooral uit het inventariseren van de flora en fauna met speciale aandacht voor de
scholeksters. Daarnaast ‘bewaken’ ze het eiland tegen ongewenst bezoek, brengen ze verstoring
door vliegtuigen in kaart en proberen ze steeds opnieuw het vuil op te ruimen dat aanspoelt op het
eiland.
Maar ze vertellen ook over hun streven naar een eenvoudiger bestaan en de grote dynamiek van
zand, zee en wind. Over de soms ontelbare hoeveelheid vogels, de bijzondere zoutplanten en
opvallende strandvondsten. Ook de worstelingen komen langs, zoals de verstoring op de vogels die
hun aanwezigheid met zich meebrengt.
Maar bovenal beschrijven ze hoe ze van dit natuurleven genieten en van de nieuwe vragen die
opmerkelijke waarnemingen steeds weer oproepen. Voor hen draagt het bestuderen van de natuur
inderdaad bij aan het levensgeluk zoals de beroemde natuurvorser Jac. P. Thijsse bijna honderd jaar
geleden al beweerde.

Algemene informatie

maandag 9 maart 2020 - 19:30