Ooststellingwerf
Natuur
Op
zondag18sep202213:00

Excursie Friesland buitendijks

17 september                                      Excursie Friesland Buitendijks door Betty Kooistra

                                                               10:00 uur verzamelen onder het Gemeentehuis in                                                                                     Oosterwolde

                                                               Carpoolen.

                                                               Kosten: Afdelingsleden gratis - niet afd. leden betalen €2.50

                                                               Opgave via ivn.ooststellingwerf@gmail.com

Algemene informatie

zondag 18 september 2022 - 13:00