Ooststellingwerf
IVN
Op
maandag11feb201919:30

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering IVN-afdeling Ooststellingwerf.

 

Het bestuur van de IVN-afdeling Ooststellingwerf nodigt de leden van de afdeling voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

 

Deze vergadering wordt gehouden op: 11 februari 2019.

De aanvang van deze vergadering is: 19.30 uur.

 

Plaats:               Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a Appelscha.

 

Na het officiële gedeelte zullen we een leuke leerzame natuurquiz spelen met leuke prijzen voor de winnaars.

 

Eventuele agendapunten kunnen door de leden voor de aanvang van de vergadering worden ingebracht bij de voorzitter de heer Dirk Haaijema

 

De secretaris,

Arjan Haaijema

 

Agenda:

 

1. Opening en vaststelling agenda.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

 

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 19 februari 2018.

 

4. Jaarverslag 2018

 

5. Financieel verslag

 

6.  Verslag kascommissie

 

7. Benoeming kascommissie.

 

8. Bestuursverkiezing*

 

9. Rondvraag

 

10. Pauze, na de pauze spelen we weer een leuke natuur quiz met leuke prijzen.

 

Bestuursverkiezing; Er is nog altijd een vacature in het bestuur.

Algemene informatie

maandag 11 februari 2019 - 19:30
Locatie: 
terwisscha
8426 sj appelscha
Nederland
Google Maps image