Project Waterzuivering Neede

Het was een idee dat eind 2014 opborrelde tijdens een bestuursvergadering; kunnen we in het kader van ons 25-jarig bestaan in 2015 niet een mooie plek inrichten in de openbare ruimte die staat voor het gedachtengoed van het IVN. Een ‘postzegeltje’ met het formaat van een rotonde zou in principe genoeg kunnen zijn. Uiteindelijk werd het geen ‘postzegeltje’ maar een terrein van 2 hectare in de vorm van het verwaarloosde terrein van de voormalige waterzuivering aan de Hofmaat in Neede.

Foto: jdW Studio’s

Het plan ontstond om hier samen met de Stichting Vleermuizendorp Neede (SVDN) een natuurbeleeftuin te ontwikkelen. De motivatie voor dit project was/is voor het IVN Oost –Achterhoek: een stukje natuur teruggeven aan de samenleving. Door bijvoorbeeld schooljeugd bij dit project te betrekken kan bewustzijn worden ontwikkeld voor de natuurkansen in de naaste omgeving. Voor de SVDN is het een kans om in de bebouwing een permanente vleermuizenexpositie te realiseren.De samenwerking tussen de clubs kan hierdoor worden versterkt en op termijn zou er gebruik gemaakt kunnen worden van het terrein en de bebouwing voor allerlei activiteiten.

Begin april 2016 is het concept projectplan gepresenteerd voor de wethouders Han Boer en Joke Pot en enkele ambtenaren. De reactie hierop was zeer positief. De boodschap was: ga vooral zo door!

In oktober is er een subsidie aanvraag voor het project gedaan in het kader van ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. Als voorloper op de eventuele toekenning, zijn we door de provincie in november uitgenodigd om als enige partij een aanmoedigingssubsidie van 5000,- euro te mogen ontvangen. De provincie ziet het plan als een zeer goed initiatief!

Begin december werd na het positieve collegebesluit, het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en vervolgens aan de pers op de locatie van de waterzuivering. Ook werd de buurt uitgenodigd om de locatie te komen bekijken en uitleg te krijgen over de plannen. In het weekend van 10 en 11 december werden de plannen aan een groter publiek gepresenteerd tijdens de Winterfair in Neede.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het verder werven van fondsen om het plan te kunnen realiseren.Op 24 januari is een samenwerkingsovereenkomst getekend door de Stichting Vleermuizendorp Neede en het IVN Oost-Achterhoek waarmee de samenwerking een formeel tintje heeft gekregen.

Dit voorjaar gaan we van start om het terrein veilig en toegankelijk te maken. De kosten hiervoor zullen door de gemeente worden gedragen. De verdere onderdelen zoals het ombouwen van een voormalig waterfilter tot expositieruimte voor de SVDN en het ombouwen van een gebouwtje tot werkplaats, zullen d.m.v. subsidies moeten worden gerealiseerd zoals LEADER (onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma). Deze aanvraag is inmiddels ook ingediend. Al met al is het oorspronkelijke idee, om een stukje natuur aan de burgers van Berkelland te schenken in het kader van het 25-jarig bestaan, enigszins uit de hand gelopen. Maar het ziet ernaar uit dat Neede en de Achterhoek uiteindelijk een prachtig natuurpark rijker zullen zijn. Een waardevolle plek waar educatie over natuur en milieu de hoofdrol zal spelen. Daarnaast zal het park met achterliggend weiland een waardevolle verbinding vormen met het landschap. Een project waar we als IVN Oost-Achterhoek en Stichting Vleermuizendorp Neede trots op kunnen zijn.

Jacqueline Borgers-Collou

Volg de ontwikkelingen ook op facebook: https://www.facebook.com/natuurparkkronenkamp/