Waterbeheer

in het stroomgebied van de Berkel

Themabijeenkomst in Eibergen

Woensdag 13 december 2023

 een activiteit van
Werkgroep Thema-avonden

 
Spreker:Karel Hesselink
Aanvang:20:00 uur
Locatie:De Huve, Grotestraat 52, Eibergen
Kosten:€ 5,- entree, (leden van IVN en KNNV betalen € 3,-). Pinnen is mogelijk.

Waterhuishouding

De Berkel heeft in haar lange bestaan alles wel gezien. Ze overstroomde geregeld en stond soms bijna droog. Ze meanderde door het landschap, werd gekanaliseerd en mocht vervolgens toch weer een beetje meanderen. Één ding veranderde nooit: de Berkel was en is heel belangrijk voor de waterhuishouding in de regio.

Water(beheer) is tegenwoordig één van de grootste thema’s in natuur- en landschapsbeheer. De afgelopen jaren hebben vaak in het teken van droogte gestaan, nu staan vijvers en beken weer overvol. Deze sterk wisselende omstandigheden hebben grote gevolgen voor de leefomgeving, de natuur en zeker ook het waterbeheer.

Vroeger was de belangrijkste taak van riviertjes als de Berkel het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water. Dit verandert nu door de vaker voorkomende droge periodes. Het vasthouden van water in het stroomgebied is belangrijker geworden.
Het waterschap heeft nieuwe vormen van beheer ontwikkeld, die zich in een dynamisch krachtenveld afspelen: de belangen van bewoners, boeren, natuur en milieu moeten zo veel mogelijk recht worden gedaan.

Tijdens de thema-avond vertelt Karel Hesselink, werkzaam bij het waterschap Rijn en IJssel en Berkeldeskundige bij uitstek, uitgebreid over het waterbeheer in het stroomgebied van Berkel en IJssel. Welke maatregelen heeft het waterschap al genomen? Hoe kijken ze naar de toekomst? Welke rol speelt natuurbeheer?

Kortom, een zeer actueel onderwerp waarbij zeker ook ruimte zal zijn voor vragen en inzichten vanuit het publiek.

Waar
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD Eibergen
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: €5,- entree (voor IVN- en KNNV-leden: €3,-). Pinnen is mogelijk.
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina