Gidsencursus

In januari 2019 is de IVN afdeling Oost-Achterhoek voor de vijfde keer gestart met de IVN Natuur Gidsen Opleiding (NGO). De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de prachtige natuur van de Oost-Achterhoek en daar als IVN-gids aan de slag willen gaan.   

Tijdens de cursus krijgen de gidsen in opleiding uitleg over de flora en fauna van ons gebied. Ook milieutechnische aspecten en cultuurhistorische ontwikkelingen komen aan de orde.  Daarnaast is het  enthousiast overbrengen van de opgedane kennis onderdeel van de opleiding.  

Natuurgids worden vraagt veel waarnemen met kijken, luisteren, ruiken en voelen. Werken met hoofd, hart en handen hoort daar bij. De opgedane informatie wordt thuis uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Ontdekken hoe de samenhang in de natuur tot stand komt en dat alles afhankelijk is van elkaar, is misschien wel het mooiste van de IVN Natuur Gidsen Opleiding.  

Om deel te kunnen nemen worden er geen specifieke vaardigheden gevraagd.  Het is juist de bedoeling van deze IVN-cursus om te werken aan biologische kennis, het overbrengen van informatie en omgaan met een groep.

De cursus duurt van januari 2019 tot juli 2020 en de gemiddelde belasting is vier tot zes uur per week. Er zijn 25 theorielessen om de andere week op dinsdagavond in de Kruidentuin in Eibergen en 25 praktijklessen ook om de andere week in de natuur (dit in dezelfde week als de theorie les) op de zaterdagochtend. Verder zijn er gedurende de cursus nog een aantal opdrachten, zowel individueel als in groepsverband. De kosten voor deze volledige natuurgidsenopleiding bedragen € 350,00.  

Het is een veelzijdige en intensieve cursus voor een ieder die als natuurgids aan de slag wil. Na het afronden van de cursus hopen wij natuurlijk dat uw groene hart nog groener geworden is en dat u actief wordt bij een van onze werkgroepen. Er is plaats voor een 26-tal gidsen in opleiding.

De cursus heeft voldoende deelnemers en is reeds gestart, dus opgeven kan niet meer.