Bestuur

Functie bestuur

Het bestuur doet wat een bestuur hoort te doen: de dagelijkse gang van zaken regelen en coördineren. Daarnaast worden vele bijeenkomsten en vergaderingen bezocht om actuele ontwikkelingen te volgen en er eventueel op te reageren. Het IVN doet niet mee aan harde acties. Door educatie en goed overleg wordt wel getracht aan een goed natuur- en milieubeheer een bijdrage te leveren.

De samenstelling van ons afdelingsbestuur is als volgt:

Voorzitter

VACANT

Vice-voorzitter

Jan Dirk Focker: jandirk@focker.eu   06-54798164

Secretaris

Henk Wiggers: ivn-oostachterhoek@ziggo.nl  06-20120995

Penningmeester

Ron Krabben: r.krabben2@upcmail.nl  0544-372612

Leden

André Hendriks: wopereismirjam223@gmail.com  0544-352043

Anke Hollink: johnenankehollink@hetnet.nl  0545-291109

Annet Elburg: elburga@xs4all.nl  0543-769021

Kay ten Barge: kaytenbarge@gmail.com  0545-473690