Oost-Achterhoek
Overig
Op
zondag21mei201714:00

Wandeling bij Neede: Waarom heeft Neede een berg

Wandeling bij Neede: Waarom heeft Neede een berg. Geologische wandeling.

Zondag 21 mei organiseert het IVN Oost-Achterhoek een wandeling bij Neede met als thema: Waarom heeft Neede een berg.

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee en een half uur. Halverwege is er een koffiestop waarvoor een kleine bijdrage gevraagd wordt.

Startplaats: Parkeerplaats bij begraafplaats De Drostenkamp, Hoek Kerkhofweg/ Bergweg, 7161PN/7161PE Neede.

Natuurgidsen van het IVN Oost-Achterhoek organiseren deze zondagmiddag een wandeling door de Needse Berg, een gebied dat geologisch en historisch gezien een uniek gebied is, met een gevarieerde flora en fauna.

Het is een stuwwal die gevormd is in de voorlaatste ijstijd, waarin o.a. ook de Lochemse en Markelose Berg ontstaan zijn. De Needse stuwwal werd eerst door het ijs vooruit en omhoog gestuwd en vervolgens door het landijs overdekt, waardoor de wal vervormde en waardoor scheefgestelde bodemlagen zijn ontstaan. Dit is een erg bijzonder fenomeen.

Tot op heden is er geen duidelijke verklaring voor het feit dat de oudste afzetting ( Pele Mele, tertiaire zeeklei-en zandafzetting ) hoger is komen te liggen als de Needse klei (Rivierklei uit het Vroeg Pleistoceen).

Vanaf 1825 ontdekte men dat de gronden naast landbouwgrond veel meer te bieden hadden en ging men gebruik maken van de verschillende hier voorkomende gronden. Klei-leem en zandsoorten komen ( kwamen) hier vrijwel aan de oppervlakte en konden “relatief eenvoudig”omgezet worden in geld. Van 1825 tot 1954 werden op de Needse Berg industrieën gevestigd, waarvan de ijzergieterij nog steeds in bedrijf is.

Door de afgravingen ontstonden grote verschillen in hoogte, vochtigheid en voedselrijkdom. Dit in combinatie met de gedeeltelijke aanplant van bomen ( voor zover bekend pas in 1840 alleen het beukenbos) en de natuurlijke begroeiing zorgde voor veel verschillende biotopen, elk met een rijke flora en fauna.

Informatie over de wandeling: Anke Hollink. Tel: 0545-291109.

 

 

Algemene informatie

zondag 21 mei 2017 - 14:00 tot 16:00
Locatie: 
Parkeerplaast bij begraafplaats Drostenkamp
Hoek Kerkhofsweg/Bergweg
7161 PN/7161 PE Neede
Nederland
Google Maps image