Oost-Achterhoek
Overig
Op
zondag18sep202214:00

Excursie

Op zoek naar de klokjesgentiaan

Wandelen in het Needse Achterveld.

Zondag 18 september is er een wandeling in het Achterveld in Neede.

Het Needse Achterveld is nog een van de drie natte heidevelden in Nederland. De uitgestrekte heidevelden zijn na de laatste ijstijd ( 70.000-20.000 jaar geleden ) ontstaan op vooral arme, zure gronden. Het ontstaan en bestaan dankt de heide aan het ingrijpen door mens en natuur. Eeuwen lang is deze heide intensief gebruikt om te overleven. De struiken leverden voedsel voor schapen en hielden met hun begrazing het bos op afstand. Plaggen vermengd met schapenmest uit de potstal zorgden voor bemesting van de akkers. De komst van kunstmest maakte een einde aan de grote stille heide. De natte heidegrond werd omgezet in landbouw en weidegrond.

Staatsbosbeheer kocht tussen 1961 en 2007 in dit gebied , ten noordoosten van Neede en ten  noordwesten van de buurtschap Rietmolen ,diverse stukken grond om de basis te leggen voor een natuurgebied van  112 hectare groot. DE laatste jaren zijn er weer vele hectares aan toegevoegd die direct aan het Achterveld grenzen. Na aankoop van de gronden werden houtwallen gekapt, percelen ontgonnen en samen getrokken. Ook werd heide geplagd en ontdaan van opslag. Door veranderende inzichten in het beheer van natuurgebieden ,waarin onder andere dood hout mag blijven staan ,is het Needse Achterveld een bijzonder afwisselend gebied met heide ,buntgras, gagel, naald-en gemengd bos, nat beukenbos, jeneverbesstruiken, poelen en grote waterplassen die in de zomer droogvallen. Door deze diversiteit hebben de verschillende gebiedjes elk een eigen Flora en Fauna.

De wandeling heeft als thema “op zoek naar de klokjes gentiaan” meegekregen. Maar of het nog gaat lukken deze op 18 september te zien, is ook voor ons als gidsen nog even afwachten. De extreme droogte heeft zijn invloed op de natuur. De heide bloeide vroeger dan anders, en loopt nu alweer naar zijn einde.Toch blijft er genoeg over wat deze wandeling boeiend maakt. Het prachtige, grote gagelveld die zijn heerlijk kruidachtige geuren verspreid, het droog gevallen broekbos, dat eigenlijk vol water hoort te staan en dan door deze hoge waterstand onbegaanbaar is en niet te vergeten de jeneverbes struiken.

Dus reden genoeg om met het IVN mee te wandelen op zondag 18 september.

De start van de wandeling is om 14.00 uur.

Vertrekpunt: de parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Deze ligt aan de Visschemorsdijk. Komend vanuit Neede ligt de parkeerplaats na de brug aan de linkerzijde.

Algemene informatie

zondag 18 september 2022 - 14:00
Locatie: 
Visschemorsdijk, Neede, parkeerplaats na de brug over de Buurserbeek
Nederland