Lid worden of doneren

Lid worden van IVN

U kunt lid worden van onze afdeling van het IVN als u met korting wilt deelnemen aan onze cursussen. Excursies en deelname aan werkgroepen zijn in principe gratis; er kan een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

U ontvangt 4 keer per jaar ons afdelingsblad “De Grutto” met nieuws uit onze afdeling. Ook ontvangt u vijf keer per jaar “Mens en Natuur”, het landelijke verenigingsblad van het IVN.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit 4 weken voor het einde  van het jaar is opgezegd (schriftelijk of per e-mail)

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per jaar.

Meer informatie kunt u krijgen bij de penningmeester van de afdeling “De Grutto Wijhe-Olst”:  Contact 

Donatie aan IVN De Grutto Wijhe-Olst

U kunt onze afdeling van het IVN financieel steunen door een donatie te doen. Dit kan door uw donatie te storten op NL32RABO0373024037 t.n.v. IVN Wijhe De Grutto