Oldenzaal-Losser e.o.
Duurzaamheid
zondag21mei2017

Ons standpunt

Geen skydive op Het Hulsbeek!

Momenteel ligt het "Bestemmingsplan Het Hulsbeek 1e partiële herziening" ter inzage bij de gemeente Oldenzaal. 
Dit gaat over de plannen om in Het Hulsbeek een indoor skydive center te bouwen. 

Het energieverbruik van een indoor skydive center in een jaar is gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van vele honderden, zo niet duizenden huishoudens.

Oldenzaal wil graag energieneutraal worden en zet daar flink op in. Maar tegelijkertijd dreigt Oldenzaal zichzelf op dit gebied dus een zware slag toe te brengen met de komst van Indoor Skydive Twente. IVN Oldenzaal vindt dat dat niet kan en dat dit plan afgewezen moet worden.

Overigens is dit bij lange na niet het enige argument om dit plan af te wijzen. IVN Oldenzaal heeft daarom bij de gemeenteraad van Oldenzaal een zienswijze ingediend tegen het plan om in Het Hulsbeek een indoor skydive center op te richten. Onze zienswijze met alle argumenten is hier bijgevoegd.

Zienswijze IVN Oldenzaal tav Indoor Skydive Twente

Zienswijzes kunnen nog tot 30 mei schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Oldenzaal. Zie hiervoor  https://www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen-in-procedure (klikken op Het Hulsbeek 1e partiele herziening).

Energiebesparing