Oldenzaal-Losser e.o.
Landschap
zondag15jan2017

Nieuwjaarswandeling in winters landschap

De jaarlijkse Nieuwjaarswandeling was dit jaar in Hezingen, het Springendal. Maar liefst 30 leden hadden zich opgegeven, teveel voor één gids. De groep werd opgesplitst in twee, de ene groep ging mee met Jan Nijmeijer, de andere met Jan Oldekamp die bereid was als gids bij te springen. Zo kon iedereen het verhaal goed horen.

Dat verhaal ging met name over de landschapselementen die zo typisch zijn voor het Springendal: bronnen van kwelwater, voorden, beken, essen, houtwallen en hakhoutbosjes.
Woeste natuur hebben we niet meer in Nederland. We vormen het landschap, laten de natuur zijn gang gaan en grijpen dan weer in om het landschap zoals we dat willen in stand te houden. Voor de diversiteit die hier vroeger aangetroffen werd, moet je naar bijvoorbeeld Polen.
Hezingen is in de loop der tijd drastisch veranderd door egalisering, overbemesting, jacht en verontreiniging. Natuurorganisaties proberen het landschap waar mogelijk te herstellen en nieuwe veranderingen in goede banen te leiden. Dat lukt prima, voor zover we konden zien!

Het was prachtig winterweer en de wandeling werd heel positief ervaren. Nadien was er een gezellige borrel in Hoeve Springendal. 

Meer foto's op onze Google+ pagina.

Nieuwjaarsborrel IVN Oldenzaal