Oldenzaal-Losser e.o.
Biodiversiteit
maandag18mrt2019

Zet Oldenzaal in bloei!

Het gaat slecht met de insecten. Twee derde van de insecten verdween de afgelopen 30 jaar. Je merkt dat aan de autoruit. Vroeger zat die ’s zomers vol insecten. Tegenwoordig veel minder. Prettig dat je de ruit niet hoeft schoon te maken. Maar wel een signaal dat er iets aan de hand is. Zonder insecten, geen vogels. De vogelstand neemt dramatisch af, met name bij de weidevogels. En ook ons voedsel raakt bedreigd. Ruim driekwart van onze landbouwproducten is namelijk afhankelijk van insecten voor de bestuiving. Dus dan ook geen appel, geen broccoli meer.

Zelf iets aan doen

Openbrief01Wat kun je er zelf aan doen? Heel veel. Als je struiken of planten koopt, voor je tuin of je balkon, kies dan voor struiken of planten waar de insecten wat aan hebben. Van vlinderstruik tot koninginnekruid, van boerencrocus tot kattenstaart. En liefst veel variatie. Want de diverse vlinders en bijen hebben ook verschillende voorkeur. Op internet kun je zo een lijstje vinden.

Heb je bomen in je tuin. Laat er klimop langs groeien. Klimop bloeit laat in het jaar, als de meeste planten uitgebloeid zijn. Het is daarom voor vele insecten in de herfst een rijke en uiterst belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Daarmee kunnen ze de winter door. En die klimop hoeft niet in de hele boom. Je kunt het ook doen tot bijvoorbeeld 2 meter hoog. Makkelijk te onderhouden en een fraaie en uiterst nuttige versiering van de stam.

Openbrief02Zaai een stukje bloemenlint. Je kunt gratis bloemenzaad krijgen, aan te vragen via info.ivnoldenzaallosser@gmail.com. Dat zaaien kan in een stuk tuin, maar ook prima in potten op het terras. Je weet niet wat je ziet. Prachtige bloemen, gefladder van vlinders en gezoem van tevreden bijen. Genieten maar!

IVN Oldenzaal-Losser e.o. zaait een royale strook bloemenlint in iets ten zuiden van de Ossenmaatstraat en in het stadspark bij De Höfte worden eveneens een paar mooie stukken ingezaaid. IVN Oldenzaal-Losser e.o. zet zich ook in voor de vlindertuin in Park Stakenkamp. Jij in jouw buurt kunt samen met je buren wellicht iets doen: zet samen de buurt in bloei!

Gemeente Oldenzaal

Sinds een paar jaar zet Oldenzaal in op meer biodiversiteit. Dat is een prima ontwikkeling. En uit onderzoek is gebleken dat dit resultaat oplevert. Meer soorten, meer variatie. Op de boomfeestdag dit jaar kwam dat ook tot uiting. Niet een rij dezelfde bomen, maar verschillende soorten, die in verschillende delen van het jaar bloeien. Daarmee zet je een stap vooruit. Dit is gebaseerd op de visie op het openbaar groen 2015-2025.

Tegelijkertijd wordt er bij het recentelijke uitvoeringsplan een nogal radicale ommezwaai gemaakt. Er vindt o.a. een terugvorming plaats van ruw gras naar gazon. Dit gaat netto om maar liefst 46000 m2. Dat zijn zo’n 6 a 7 voetbalvelden! Dat vinden we jammer om het zacht uit te drukken. We zijn daarover verontrust, omdat dit een forse stap de verkeerde kant op is. En we denken dat het ook anders kan.

Ruw gras houdt het water veel langer vast. In zeer droge tijden, zoals deze zomer, worden gazons heel snel bruin of zelfs kaal. Ruw gras blijft langer goed. In natte tijden spoelt het water van de gazons zo weg. In ruw gras gebeurt dat niet of nauwelijks. Oldenzaal heeft grote investeringen gedaan om het water langer vast te houden. De terugvorming van ruw gras naar gazon staat haaks op dit waterbeleid en is in deze zin een stuk kapitaalvernietiging.

Openbrief03Uit een enquête van Natuurmonumenten blijkt dat 81% van de bevolking zich zorgen maakt om het landschap, om het verdwijnen van de wilde bloemen, die je vroeger overal had.

Natuurmonumenten voert daarom een campagne, gesteund door deze overgrote meerderheid van de bevolking: maak plaats voor wilde bloemen. Wij ondersteunen deze actie van harte.

Het is hard nodig om de doelen van biodiversiteit te halen. Met het klimaatbeleid hebben we gezien dat de overheid in staat is om inzichten snel aan te passen. We roepen het college en de raad van Oldenzaal op om soortgelijke stappen te zetten t.a.v. de terugvorming van ruw gras naar gazon. Dat kan veel minder radicaal. Zo zijn er nu al stroken waar krokussen of narcissen staan en waar, om volgend jaar weer deze bloemen te hebben, een strook geruime tijd niet gemaaid wordt. Deze stroken zouden als ruw gras verder het heel jaar door kunnen gaan. En op andere locaties zou het gazon ook gedeeltelijk plaats kunnen maken voor stroken ruw gras. Rond vrijstaande bomen kunnen stroken ruw gras worden gemaakt. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden tussen volledig ruw gras en volledig gazon in.

We gaan er van uit dat de verdere omvorming van het openbaar groen (renovatie van minder onderhoud, niveau C, naar meer onderhoud, niveau B) door keuze van geschikte beplanting zal bijdragen aan een hogere biodiversiteit en een aantoonbare verbetering voor insecten en vogels.

Dat alles onder het motto: maak Nederland bloemrijker, laat Twente verder opbloeien en zet vooral Oldenzaal in bloei!

Bestuur IVN Oldenzaal-Losser e.o.                                                                              18 maart 2019

Radicale ommezwaai in groenbeleid verontrust IVN. Redactioneel artikel Tubantia, 20 maart 2019