Oldenzaal-Losser e.o.
Natuur
woensdag27nov2019

Natuurwerkochtend Groote Veld

23 november 2019


Hoe zouden ze dat 3500 jaar geleden gedaan hebben? Was er toe ook al een Natuurwerkochtend bij de grafheuvels in het Groote Veld? Wat zouden ze opkijken van de enthousiaste groep vrijwilligers die er nu op zo’n rustige zaterdagochtend in november op uit trokken om de grafheuvels die hun verre voorvaderen rond 1500 voor Christus opgericht hadden, zo zorgvuldig in ere te houden.
2019-11-23_Natuurwerkochtend03Wat er toen aan begroeiing was, weten we aardig uit pollen-analyse van vlakbij gelegen grafheuvels, die helaas, zelfs nog maar 50 jaar geleden, zijn afgegraven. Die analyse laat zien dat er elzen, eiken, hazelaars en berken voorkwamen en hei. Wij zien nu de eerste voorzichtige plukjes hei op de grafheuvels terugkomen: op naar meer!
En ja, de Amerikaanse Vogelkers, die nu dit bos en ons pest: die was er uiteraard nog niet. Manmoedig, alsmede vrouw- en kindmoedig, werd de strijd aangegaan. Met zagen, takkenscharen en knipscharen werden de grafheuvels gecoiffeerd.
2019-11-23_Natuurwerkochtend02Met zo’n 30 gemotiveerde mensen, van jong tot oud, is er wat afgesleept aan takken en stammetjes. Dit materiaal wordt versnipperd en dan hergebruikt. Duurzaam bezig dus! Een educatief moment was er over de cocon, die we aantroffen, van de tijgerspin. De tijgerspin, van oorsprong uit het Middellandse zeegebied, voelt zich door de opwarming van de aarde tegenwoordig ook bij ons thuis.
Van dat harde werken wil je af en toe even rust nemen. Dat past wel bij de plek, al gaat dat meer over eeuwige rust. Wij hielden het bij een tijdelijke rust, voorzien van koffie, thee en limonade, ons aangereikt door Remi Nieuwenhuis van Eureka. Daarna nog geruime tijd flink aan de slag. Het resultaat was er naar. Onder de soep na afloop werd met veel plezier teruggekeken op deze historische Natuurwerkochtend, waarin cultureel erfgoed en natuur samensmolten.

Wilbert Kallenberg

Meer foto's bij foto albums of direct