Oldenzaal-Losser e.o.
Insecten
Vanaf
zaterdag18apr202005:00

De Nationale Bijentelling 18 & 19 april

IVN Oldenzaal-Losser e.o. vraagt iedereen om mee te doen, het is maar een half uurtje!

Het is voorjaar, de tuin en vele bomen en struiken staan in bloei. Al deze bloemen worden bezocht door bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. Hoe meer we over bijen en andere bestuivers weten, hoe beter we deze kunnen helpen.


bijenDaarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit 3e  landelijk bijenonderzoek.
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van
onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer,bij
bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling
om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen”. Door het zaaien van bloemenmengsels, aangepast bermbeheer, particuliere en gemeentelijke initiatieven, zoals tegel eruit-plant erin, zien we hier en daar meer insecten. 

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.
Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende
soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Deze kun je downloaden op
www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling.

bij

Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de kou dat weekend – bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijnvoor het onderzoek als er ook dit jaar van veel mensen tellingen binnen komen”,Voor een goed resultaat hebben de onderzoekers de tellingen van vijf opeenvolgende jaren nodig.

Algemene informatie

zaterdag 18 april 2020 - 05:00 tot zondag 19 april 2020 - 22:00