Aanmeldingsformulier Natuurgidsenopleiding 2023/2024

Het gaat hierbij om een voorlopige aanmelding!

Wij behandelen al je gegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Bij opmerking kun je aangeven of je lid, huisgenootlid of Vrienden van de IVN wilt worden.