Nov 2020 Bruinrode Heidelibel

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum

Libel1De Bruinrode heidelibel is een echte libel uit de familie van de Korenbouten (Libellulidae). Het is een libel van 42 à 44 mm die vrijwel in heel Europa voorkomt. In Nederland is het een algemene soort van juli tot oktober en nog later en soms overwintert hij zelfs als imago. 
Regelmatig vinden er invasies vanuit het zuiden plaats. De bruinrode heidelibel heeft weinig opvallende kenmerken. De poten zijn zwart met gele strepen en de dijen van de voorste poten zijn meestal driekleurig: zwart-geel-zwart. Het zwarte streepje op het voorhoofd (tussen de ogen) stopt bij de oogranden en loopt niet of nauwelijks langs de oogranden naar beneden (de zogenaamde 'hangsnor' ontbreekt).

Vaak is langs de oogranden wel een donker veegje aanwezig.Het mannetje heeft een lang en slank achterlijf, zonder knotsvormige verbreding aan het uiteinde zoals de Bloedrode Heidelibel dat wel heeft! Uitgekleurde mannetjes krijgen een rood achterlijf, maar dat is minder diep rood dan bij de bloedrode en steenrode heidelibel. De zijkant van het borststuk verkleurt van geel naar grijsbruin, maar twee vlakjes blijven opvallend geel. Jonge mannetjes en vrouwtjes hebben een geel achterlijf, dat later bij de vrouwtjes verkleurt tot bruin of roodbruin. Aan de zijkant van het achterlijf staan zwarte streepjes, dit zijn geen doorlopende strepen! De vliegtijd van de bruinrode heidelibel is in de zomer, van eind mei tot eind november! De bruinrode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus en overwintert als ei. De eieren komen uit in het voorjaar, waarna de larven zich snel ontwikkelen. De larven leven in ondiep water tussen waterplanten en op de bodem, waar ze onder meer op muggenlarven jagen.

libel2

Uitsluipen
Vindt plaats vanaf eind mei tot eind september, met een piek van eind juli tot begin september. Soms komt het voor dat hij al als imago in het vroege voorjaar vliegt, wat erop wijst dat deze soort bij hoge uitzondering als imago kan overwinteren. Bruinrode heidelibellen vertonen ongeveer hetzelfde gedrag als de meeste andere heidelibellen. Jonge dieren zijn in de wijde omtrek van het voortplantingswater aan te treffen, zittend en jagend op kleine insecten in ruige vegetatie. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen bij het water en gaan regelmatig zitten op uitstekende stengels in de oevervegetatie. Ze speuren naar vrouwtjes voor de paring. Mannetjes die te dichtbij komen worden meestal verjaagd. De eitjes worden vliegend in tandempositie afgezet, in het water, zie foto.

 

libel3 libel4 libel5

 In Nederland plant de soort zich vooral voort in schaars begroeide ondiepe plasjes, bijvoorbeeld in groeven en natuurontwikkelingsgebieden. Het verspreidingsgebied van de bruinrode heidelibel loopt oostelijk tot in Japan en zuidelijk tot in Noord-Afrika. De soort komt voor in het grootste deel van Europa in de noordelijke helft. In zeekleigebieden liggen minder geschikte habitats.

Beste mensen als je ook de foto’s goed bekijkt kun je van alles lezen en bekijken waar deze Bruinrode heidelibel aan moet voldoen. Veel lees plezier en u kunt ze nog tegenkomen bij vooral het Diaconieven (bijna zonder planten maar ook bij het Brandven maar veel meer waterplanten)

Samengesteld: uit het boek “libellen van Europa”.
Veldgids Libellen.
Informatie uit Wikipedia.