Excursie: Banisveld

Banisveld

Kom kijken hoe Project Smalbroeken/Heiloop deze voormalige vuilnisbelt in een natte natuurparel heeft veranderd.
In 1996 werd Natuurmonumenten eigenaar van Banisveld. Na het verkrijgen van het eigendom nam NM meteen maatregelen gericht op herstel van de nutriëntenhuishouding en hydrologie van het gebied als integrale aanpak voor de problemen waarmee Kampina en de Mortelen (Brabants Landschap) kampten. Naast het opheffen van de geïsoleerde ligging van deze natuurgebieden draagt Banisveld bij aan de vermindering van de ongunstige beïnvloeding van buitenaf.

Heiloop

Meteen werd de grondwaterstand verhoogd naar een natuurlijker peil door de afwateringssloot Heiloop (gegraven in 1954) ondieper te maken. Daarnaast werd met steun van Waterschap de Dommel de strakke loop verlegd met een variabel talud waardoor de Heiloop vrij door het gebied kon meanderen. Daarnaast werd er een geheel nieuwe afwatering gegraven, de Banisloop.

Natte Natuurparel

Toch was met dit alles het verdrogen van de natuur in de Kampina niet opgelost. Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant namen daarom nieuwe maatregelen. Over een lengte van 1,2 kilometer heeft de Beerze zijn meanders weer teruggekregen. En de Heiloop, die te veel kwelwater afvoerde, werd voor een groot gedeelte, minder diep gemaakt. Hierdoor kan het kwelwater de blauwgraslanden weer bereiken. Tevens is een stuk verder op een nieuw omleidingssloot gegraven die i.p.v. de Heiloop de agrarische gebieden ontwaterd.

Vertrek

Vanaf de parkeerplaats Koevoortseweg / Nieuwedijk (Parkeerplaats Kampina Banisveld)

Toegang

Gratis toegankelijk, aanmelding niet noodzakelijk

Waar
Parkeerterrein kruispunt Hoevenseweg, bakseven en Koebrugseweg
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina