Excursie Zeeland dec. 2021

Meegaan? Thuisblijven? In deze tijden van afstand houden, mondkapjes en andere coronamaatregelen wordt zelfs mee doen aan een gewone vogelexcursie een lastige beslissing. Maar we zijn de hele dag buiten en met 2 personen per auto moet het kunnen. Toch is het groepje ongewoon klein, met slechts 4 personen vertrekken we naar Zeeland. Daar sluiten nog 2 personen aan.

Bij de eerste stop, vogelkijkhut De Kluut aan het begin van de vogelboulevard langs  de Hellegatsplaten, is het ongewoon stil. Geen kramsvogels of koperwieken in de bessenstruiken, slechts enkele ganzen op het water en een zilverreiger ver weg. We horen wat sijsjes maar ook deze laten zich amper zien. De verrassing komt als we teruglopen naar de auto en bij een klein zijpaadje nog een extra blik op het water werpen. In dit hoekje hebben zich 100-150 futen verzameld, samen met een grote groep kuifeenden en een flink aantal brilduikers. Mooie eenden deze wintergasten uit het hoge noorden. Hier dobberen ze rustig op het water, de habitat waar wij ook aan denken bij eenden maar daar broeden ze in oude (zwarte) spechtenholen en nestkasten. Een grappig idee.
Aan het einde van de dam waar we uitkijken over het Haringvliet, is het een stuk drukker. Overal vogels, zover we kunnen kijken. Determinatie ver weg is redelijk lastig, de knobbelzwaan lukt zonder problemen en ook de kievit is zeer herkenbaar, zeker als ze massaal de lucht in gaan. Maar verder is het moeilijk. 
Dichterbij de wal is het veel meer genieten, vooral van de smienten en de grote groep pijlstaarten die zich hier in het zonnetje werkelijk van hun mooiste kant laten zien. Maar ook een bruine kiekendief, een blauwe reiger die een kikker naar binnen werkt, een ‘water- of toch graspieper’, er is hier meer dan genoeg te zien.

Langs de zuidkant van Goeree rijden we op ons gemak verder. Bij Herkingen staat niet geheel onverwacht een groep flamingo’s. Het blijft een bijzondere  gezicht, die exotische, grote roze vogels waarvan er ieder jaar meer lijken te zijn. Even daarna nog een bijzondere verschijning, een ijsduiker. En hoe, op zijn gemak dobbert hij rond, soms dichtbij, soms wat verder weg.

Pijlstaart IJsduiker

Pijlstaart

IJsduiker

Bij de spuigaten zijn we net te laat voor de grote burgemeester en de dwergmeeuw maar wat laten de kuifaalscholver en de zeekoet zich hier mooi zien. En de zeehonden niet te vergeten.Inmiddels is de ochtend al ver gevorderd en in verband met het licht droppen we Stellendam en rijden we door naar de Brouwersdam. Het is er koud, een gure wind zorgt voor tranen op onze wangen maar toch…….als je de scholekster dan hun vrolijke geluidjes hoort maken terwijl ze achter elkaar aan rennen, voel je ook een stukje lente. Ook de eenden beginnen al voorzichtig elkaar het hof te maken.
Hier is altijd van alles te zien. Plotseling tussen de steenblokken opduikende paarse strandlopers, rusteloze drietenen en steenlopers die vlakbij komen, ieder steentje omdraaiend op zoek naar voedsel. Meeuwen die hun schelpen laten vallen om zo de inhoud buit te kunnen maken, duikers ver weg en eiders die in hun kenmerkend licht/donker afwisselend lijntje voorbij trekken. Op zee dobberen middelste zaagbekken en brilduikers, en door goed te kijken ontdekken we daar tussen in kuifduiker, zeekoet en zwarte zee-eenden.

Kuifaalscholver Zeekoet

Kuifaalscholver

Zeekoet

Als we uitgekeken zijn, is er nog net een stukje dag over voor Plan Tureluur. Uiteraard hopen we op een nonnetje hier of nog liever, een velduil. Die soorten zien we niet maar we turven nog wel wat nieuwe soorten zoals watersnip, lepelaar, geoorde fuut, een late zwarte ruiter, tureluur en kleine zilverreiger. Vooral die laatste is goed vertegenwoordigd, bovendien laat hij zijn gele tenen goed zien vandaag. Maar dan maakt de schemering echt een einde aan de excursie. Precies 12 uur na vertrek stap ik thuis weer over de drempel, nog nagenietend van een fantastische vogeldag met veel gezelligheid, bijna 80 soorten en enkele bijzonder mooie waarnemingen.

Dankzij de foto’s van Mark van de Wouw en Gerhard Bosma kan iedereen virtueel toch een beetje meegenieten. Daarom deze keer een Excursie Zeeland met enkele foto’s van deze winterse excursie.