Oisterwijk e.o.
Natuur
Op
zondag18aug201910:00

Wandelen rondom kasteel Nemerlaer

Beleef de zomer

Deze wandeling is er één uit een serie van vier. Ieder seizoen zal in dit gebied een excursie met gids georganiseerd worden waarbij het accent zal liggen op de veranderingen die ieder seizoen plaats vinden. Deze keer is het thema: beleef de zomer.
Het gebied rondom kasteel Nemerlaer is een mooi en zeer gevarieerd natuurgebied. Het dankt zijn naam aan de Nemer, de beek die door het landgoed stroomt. Een laar of laer was een open plek in het bos, vrij vertaald betekent Nemerlaer dus een open plek in het bos aan de Nemer.
Het gebied wordt sinds 1865 in tweeën gedeeld door de spoorlijn Eindhoven-Tilburg. De  rechtgetrokken Essche Stroom, vrijwel parallel aan het spoor, vormt een tweede barrière.

De landerijen aan de noordzijde vormen een bijna parkachtige omgeving met statige lanen en tuinen rond het gelijknamige kasteel. Oude bomenrijen, kleine bosjes geriefhout, poelen, akkers en weilanden die door houtwallen omringd worden.
Het gebied aan de zuidzijde van de spoorlijn kent een grote variatie in bodem en begroeiing. Natte en droge heide, graslanden, bospercelen, houtsingels en schraalgraslanden zijn hier allemaal terug te vinden, met hun karakteristieke flora en fauna. Daarnaast liggen er enkele poelen en een ven in dit gebied. 

Algemene informatie

zondag 18 augustus 2019 - 10:00
Locatie: 
Pannenkoekenhuis Belveren
Oisterwijksedreef 4
5076 NA Haaren
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image