Oisterwijk e.o.
Biodiversiteit
Op
donderdag20jan202220:00

Rewilding Digitaal

Digitale lezing

Belangrijk!!

In verband met covid-beperkingen zal deze lezing digitaal aangeboden worden. U kunt hier inloggen. Als dit niet lukt kunt u inloggen de website van IVN (www.ivn.nl/afdeling/oisterwijk-eo).

Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar pr@ivnoisterwijk.nl.
Wij zullen u dan een code toesturen.

Essentieel voor het functioneren van de levende natuur is dat er gegeten wordt. Planteneters de planten, roofdieren de planteneters. Belangrijke eigenschappen van planten en dieren hebben zich gedurende miljoenen jaren daardoor  ontwikkeld.

Grote grazers

Waar begrazing tot voor kort in het rijtje storm, vuur en ziektes als bijverschijnsel van vegetatieontwikkeling werd gezien, wordt meer en meer duidelijk dat grote grazers bepalend zijn geweest voor de vorming van landschappen.

Theorieën over vegetatieontwikkeling vergeten vaak deze wisselwerking met grote grazers. Dat komt doordat ten tijde van de ontwikkeling van die verhalen de megafauna allang was uitgestorven door toedoen van de mens. Maar planten zitten nog steeds tjokvol eigenschappen om zich met die grazers te verhouden. Primitieve landbouwhuisdierrassen, mits extensief gehouden, kunnen nog prima de plaats innemen van hun uitgestorven verwanten. Op hun beurt zullen deze dieren hun latente eigenschappen aanspreken als ze zich geconfronteerd weten met roofdieren.

 

Roofdieren

Wat roofdieren betreft is er iets spectaculairs aan de hand. Doordat de meeste grote roofdieren in Europa sinds eind vorige eeuw een strikte bescherming genieten, breiden ze hun leefgebied uit. Wolf, goudjakhals, zeearend, steenarend, oehoe, lynx en bruine beer rukken op en behalve de twee laatste hebben ze allemaal Nederland bereikt. Als planteneter kun je dan niet meer gezapig op de meest vruchtbare plekken staan grazen, want dan weet de wolf je te vinden. Alleen al de aanwezigheid van de rovers zal de alertheid doen toenemen. En als je opkijkt kun je niet eten. Die gedragsveranderingen hebben op hun beurt weer gevolgen voor de vegetatie.

Algemene informatie

donderdag 20 januari 2022 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Digitaal
nvt
Nederland
Extra Informatie: 

Jeroen Helmer is ruim 30 jaar werkzaam voor ARK Natuurontwikkeling. Aanvankelijk vooral als vormgever en ecologisch illustrator, maar de laatste jaren steeds meer als onderzoeker en verteller van het rewilding-verhaal. Hierbij komen zijn illustraties goed van pas als hij bepaalde principes en verbanden wil uitleggen. Zo geeft hij jaarlijks een reeks colleges aan Van Hall-Larenstein in Velp en diverse excursies en lezingen.

Deze lezing zal waarschijnlijk digitaal gegeven worden. Een link voor deze lezing wordt later op deze plaats bekend gemaakt.

Contactpersoon: 
Google Maps image