Werkgroep Vergeet Mij Niet

Ons verenigingsblad Vergeet mij Niet verschijnt vier keer per jaar. Elk seizoen! 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december verschijnen respectievelijk de lente-, zomer-, herfst- en wintereditie.

Het blad staat open voor bijdragen van leden en niet-leden over activiteiten en waarnemingen in de natuur. Bijdragen kunnen worden gezonden aan vergeetmijniet@ivn-oirschot.nl. Liefst voorzien van één of enkele foto’s, die apart worden gestuurd als .jpg of soortgelijk formaat. Belangrijk is om de foto(‘s) in een groot formaat, niet verkleind na het fotograferen, aan te leveren.

De redactie bestaat uit: Frans van Boekhold, Jeann van Dijk, Freek Kemps en Isabella de Boer. We zouden hier graag nog iemand aan toevoegen voor het redigeren en/of opmaken van het blad. Dit laatste gebeurt met de software van onze drukker Editoo.

Hieronder vind je de laatste nummers van de Vergeet Mij Niet. Oudere nummers kunnen opgevraagd worden via bovenvermeld e-mail adres.

2023 Vergeet Mij Niet Lente

2022 Vergeet Mij Niet Winter

2022 Vergeet Mij Niet Herfst

2022 Vergeet Mij Niet Zomer