Werkgroep Water

Zoals bekend is er een groot probleem met de water-huishouding in Nederland, wat versterkt wordt door de verandering van ons klimaat.

IVN Oirschot wil hieraan als eerder gemeld vanaf komend jaar meer aandacht besteden. Daarnaast willen we, in het kader van ons jubileum volgend jaar, starten met een actie om dit meer onder de aandacht te brengen en om iets positiefs bij te dragen aan een betere waterhuishouding in het dorp. Denk daarbij bijv. aan het afkoppelen van regenpijpen van het riool en opvang in regentonnen. Over deze actie zijn we in gesprek met de gemeente en waterschap de Dommel.

Om over 'water' meer kennis op te bouwen en de acties te ondersteunen richten we een Werkgroep Water op.

We zouden het mooi vinden als een aantal leden van IVN Oirschot in deze werkgroep mee wil doen. Dus heb je belangstelling voor dit belangrijke onderwerp, geef je dan op bij Loek Kuperus (06 1386 1373) of Riky de Veth (06 8324 3265) of via info@ivn-oirschot.nl. Uiteraard kun je hier ook eerst nadere informatie krijgen.

Tips en weetjes over REGENTONNEN vind je hier