Werkgroep Water

Zoals bekend heeft Nederland een groot probleem met zijn waterhuishouding, dat versterkt wordt door de verandering van ons klimaat.

IVN Oirschot wil hieraan vanaf komend jaar meer aandacht besteden. Daarnaast willen we, in het kader van ons jubileumjaar, starten met een actie om dit meer onder de aandacht te brengen en om iets positiefs bij te dragen aan een betere waterhuishouding in het dorp. Denk daarbij bijv. aan regenpijpen afkoppelen van het riool en opvang van hemelwater in regentonnen. Over deze actie zijn we in gesprek met de gemeente en waterschap de Dommel.

Om over 'water' meer kennis op te bouwen en de acties te ondersteunen richten we een Werkgroep Water op.

We zouden het mooi vinden als een aantal leden van IVN Oirschot in deze werkgroep mee wil doen. Dus heb je belangstelling voor dit belangrijke onderwerp, geef je dan op bij Loek Kuperus (06 1386 1373) of Riky de Veth (06 8324 3265) of via info@ivn-oirschot.nl. Uiteraard kun je hier ook eerst nadere informatie krijgen.

Tips en weetjes over REGENTONNEN vind je hier