Werkgroep Vogels

 Sinds 1997-98

Maandelijkse bijeenkomsten/excursies

Behalve in de maanden juli en augustus houden we op de eerste zondag van de maand een excursie in Oirschot of omgeving. Hierbij zoeken we leuke hotspots op en bekijken de vogels.                                                     

Verder is er op de 3e maandagavond een vergaderavond in SSC De Enck, waarbij we de actuele dingen als tellingen, broedvogelonderzoeken en landelijke vogelaardagen behandelen. Dan proberen we ook steeds enkele vogelsoorten te belichten en nemen de agenda door en plannen wat de komende periode gaat gebeuren.

We werken met een ploegje mee aan de landelijke trekvogelteldag.  Jaarlijks gaan we ook een dagje naar Zeeland en we organiseren een tocht naar bijv. ‘Plan Tureluur” of de zeedijken.

Vink-LA

Jaarprogramma Vogelwerkgroep 2019

Vogelwerkgroep 2018

Coördinator: Rinus Sterken