Werkgroep Scholen

Deze werkgroep neemt in het voorjaar de groepen 6 en in het najaar de groepen 7 van alle Oirschotse basisscholen mee naar een natuurgebied in de buurt.

Dit schooljaar ziet ons programma-aanbod er als volgt uit:

Herfstwandeling 2019 voor groep 7

In de laatste 2 weken van oktober mochten we 5 groepen, samen 119 kinderen, ontvangen op ‘s Heerenvijvers. Elke groep werkte in 90 minuten een parcours  af met vier posten.

Iedere post behandelde een bepaald herfstverschijnsel: Paddenstoelen, Bosbodem, Bomen, Heide.

De posten werden natuurlijk weer  bemenst door onze eigen IVN-ers!

 

Tentoonstelling “Vogels in vogelvlucht” van 21 jan tm 30 jan 2020

Met dank aan Scouting Oirschot kunnen we in hun Blokhut ‘Odulphushoeve’ aan de Eindhovensedijk de IVN tentoonstelling “Vogels in Vogelvlucht” organiseren.

Deze interactieve tentoonstelling, die we van IVN Valkenswaard hebben kunnen lenen, is ontwikkeld voor basisschoolkinderen.

Dit jaar hebben groepen uit alle Oirschotse scholen zich aangemeld!

In een vijftal ‘stations’ worden de geheimen van vogels ontrafeld en verschillende aspecten van hun leven belicht.

Bij elk station zijn er leer- en doedingen specifiek voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Elk kind wordt dus op zijn eigen niveau aangesproken.

Op de 5 posten komen de volgende thema's aan bod:

  • Horen, zien, stappen en happen. Over ogen, poten en snavels in relatie tot voedsel.
  • Veren maken de vogel. Vogelveren nader bekeken.
  • Vogels op reis. Trekvogels en standvogels.
  • Jonge vogels. Nesten, eieren en broedzorg.
  • Iedere vogel zijn eigen plekje. Niet iedere vogel voelt zich overal thuis.

Alle posten worden steeds bemenst door vrijwilligers uit onze eigen IVN!

Speciaal voor de kinderen die de tentoonstelling niet met de school gaan bezoeken, maar die hem toch graag willen zien, is de tentoonstelling ook open op zondagmiddag 26 januari van 13.30 tot 16.00 uur. En uiteraard is dan iedereen, jong of oud van harte welkom. Ook voor volwassenen is het leuk en leerzaam. De chocomel en entree zijn gratis!

 

Lentewandeling 2020 voor groep 6

Deze wandelingen zullen hoogstwaarschijnlijk gaan plaatsvinden in het park bij kasteel Bijsterveld aan de Montfortlaan op werkdagen van 12 tm 22 mei.

's Ochtends van 9.45 tot 11.45 uur  en 's middags van 12.30 tot 14.30 uur.

Alle groepen 6 van de Oirschotse basisscholen worden hiervoor uitgenodigd.

De thema’s die  aan bod komen zijn: Voorjaarsbloemen, Bomen, Struiken en Vogels.

Coördinator: Leo van de Laar