Op zoek naar de fladderiep

Onze eerste wandeling van de plantenwerkgroep in 2017.Fladderiep (Lia Adriaans)


Het was vandaag een mooie lentedag, de eerste wandeling van het nieuwe seizoen, een betere start konden we ons niet wensen. Iedereen was aanwezig en ons doel was de Mortelen, waar we hoopten bloeiende fladderiepen te zien.

We startten aan de Liempdsedijk, maar voor we vertrokken hebben we nog even stil gestaan bij het overlijden van Tonnie; zij was het oudste lid van onze werkgroep en helaas is ze ons ontvallen.

Ter hoogte van de wijngaard waar Petra woont zijn we met de wandeling gestart. Bekend is dat de Mortelen een bijzonder stukje natuur op leemgrond is, vruchtbaar en waar veel lage bosplanten groeien. De grond wordt bewust laag gehouden, zodat het betrekkelijk vochtig is en blijft. Een ideale plek voor insecten, amfibieën en plantensoorten. En daar hebben we vandaag dan ook volop van kunnen genieten.

Bosanemoon (Lia Adriaans)Door het mooie weer is de lente echt begonnen, de bosanemonen en het speenkruid staan er weelderig bij, ook de paarden- en meibloemen laten zich zien. De rest is aan het op- of uitkomen of staat in de knop. Wat hebben we verder allemaal gezien:

Stinkende gouwe, dovenetel, hop, fluitenkruid, berenklauw, koekoeksbloem, bosandoorn, grootbloemige muur, ereprijs, akkerdistel, schapenzuring, springbalsemien, kleine veldkers, sterretjeskroos, waternavel, gele waterkers, beekpunge, paarse dovenetel, pinksterbloem,
kleefkruid, smeerwortel, vossenstaart en engelwortel.Pinksterbloem (Lia Adriaans)

Bijzonder was de fladderiep of steeliep. Deze boom bloeit in maart en april voor het verschijnen van de bladeren met tweeslachtige bloemen die aan ongelijke steeltjes hangen. De bloemen hangen aan de twijgen als een bundeltje roodbruine klokjes die fladderen in de wind, vandaar de naam. We bewonderden op de Schoringen een uitgegroeide hakhoutstoof van deze bloeiende iepen.Bast van fladderiep

Naast de mooie planten en bomen zagen we ook meerdere exemplaren van twee vlindersoorten, de dagpauwoog  en de atalanta. We hoorden de tjiftjaf en de boomklever en zagen twee buizerds. En in de Heerenbeekloop zagen we kikkerdril en in de wei een jonge bruine kikker.Kikkerdril (Lia Adriaans)

Een mooie lentedag waarop heel wat te zien en te beleven was.


24 maart 2017.

Hugo Smet.